วิธีให้นมแม่

posted on 27 Dec 2008 15:59 by parinda in STUDY


     การให้นมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณแม่ได้ให้กับลูกน้อยหลัง จากเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไม่นาน น้ำนมแม่เป็นอาหารบำรุง ที่ดีที่สุดตามธรรมชาติ มีสารอาหารครบถ้วน ปลอดภัยและ เหมาะสมสำหรับทารก ทั้งยังมีภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคต่างๆ อีกด้วย คุณแม่เองก็ได้ประสบการณ์ที่น่าภาคภูมิใจที่เห็นหน้าลูกน้อยซุกลง ไปกับทรวงอกขณะดูดนม เสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่าง แม่ลูกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

      ก่อนอื่นหาที่เหมาะสมซึ่งคุณแม่รู้สึกสบาย ถนัดในการให้นมแม่ เพราะคุณอาจจะต้องอยู่ในท่านี้นานนับชั่วโมงเลยทีเดียว อาจจะเป็นท่านั่งหรือท่านอน


ท่านั่ง


      คุณแม่นั่งตัวตรง พิงหลังให้สบายโดยใช้หมอนหนุนหลัง แล้วอุ้มทารกให้แนบไปกับท้องของคุณแม่ ให้ศีรษะของลูกสูงกว่าลำตัว ใช้แขนคุณแม่รองลำตัวของลูก ไม่ใช่เอามือรองศีรษะ อาจใช้หมอนวางบนตักและวาง ลูกบนหมอน เพื่อให้ถนัดขึ้นก็ได้


 ท่านอน


     คุณแม่นอนตะแคงหันด้านหน้าเข้าหาลูก โดยเอียงเข้า ใกล้ลูกให้มากที่สุด ศีรษะลูกอยู่ระดับเต้านมคุณแม่ เมื่อหัวนมแตะแก้มใกล้ๆ ปากลูก ลูกจะหันมาดูดนม โดยอัตโนมัติ