การเตรียมตัวเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 

  

     คุณแม่ควรฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์ และไปทุกครั้งตามนัด เพื่อได้รับการตรวจร่างกาย รวมทั้งเต้านมและหัวนม และจะได้รับการแก้ไขหากผิดปกติ  

      คุณแม่ควรรับประทานอาหารครบทั้งห้าหมู่ให้เพียงพอเพื่อบำรุงร่างกายแม่และลูก ตลอดจนเตรียมสะสมอาหารไว้สร้างน้ำนม อาหารที่เน้นคืออาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง นม ผัก ผลไม้ และข้าว 

      หญิงตั้งครรภ์รับประทานอาหารได้ทุกชนิด ยกเว้นยาดองเหล้า สุรา น้ำชา กาแฟ เครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ และห้ามสูบบุหรี่ 

 ใส่ยกทรงทั้งกลางวันและกลางคืนให้พอเหมาะกับขนาดของเต้านมที่ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อรักษาทรวดทรง

      อย่านวดเต้านม เพราะอาจไปกระตุ้นให้มดลูกบีบรัดตัวทำให้คลอดก่อนกำหนดได้   การอาบน้ำตามปกติก็เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดเต้านมและหัวนม ไม่ควรฟอกหัวนมด้วยสบู่เพราะจะทำให้หัวนมแตกหรือเป็นแผลได้ง่าย